Over mij

‘Jelke roept direct een gevoel op van oprechte interesse en veiligheid. Op een natuurlijke manier komt hij naast je staan en is bewogen met wat er bij je speelt’.
‘Jelke is rustig, schept veiligheid, vraagt door, om mij zo zelf tot inzicht te laten komen’.

Mijn naam is Jelke de Jong. Ik ben getrouwd. We hebben kinderen en kleinkinderen. Bijna 30 jaar begeleid ik mensen in verschillende situaties. Daardoor heb ik veel mensenkennis opgedaan. Komend vanuit het sociaal-cultureel werk ben ik theologie gaan studeren. Vanaf 1993 ben ik predikant. Het hogere is voor mij God die in Christus met ons wil zijn. Ik leef en werk vanuit de protestants-christelijke geloofstraditie. In de loop van de jaren heb ik me breed ontwikkeld en gespecialiseerd op het gebied van persoonsontwikkeling. De inzichten van de systeemtheorie heb ik me eigen gemaakt. In de energetische aanpak heb ik me nadrukkelijk verdiept. Ik werk holistisch. Dat betekent dat ik aandacht heb voor jou als compleet mens, inclusief jouw omgeving en de relaties waarin je staat.